Vi använder våra kunskaper som terapeuter i ett gemensamt arbete.

Med förenade förmågor erbjuder vi:

Relationsguidning, Energibalansering, Dialogföreläsning.

RELATIONSGUIDNING:

Terapiform för par i relation där Ann och Michael ger praktisk handledning och teoretiska tips till paren om hur de kan tänka och göra för att få deras relationer att fungera bättre och bli mer tillfredställande.  Guidningen sker i dialogform där vi samtalar för att hitta fram till en bättre fungerande relation. Parterna blir lyssnade på, lämnas utrymme för att bli hörda och terapeuterna belyser olika synvinklar. Tillsammans kommer vi fram till lösningar på den problematik som ni söker för.

Exempel på arbetsområden:

 • Manligt och kvinnligt
 • Tillit och pålitlighet
 • Kommunikation
 • Relationsdynamik
 • Vardagspraktik
 • Bygga intimitet
 • Anknytning och historik
 • Twinflames & soulmates
 • Att växa som individ och tillsammans
 • Gemensamma nämnare och individ-tid

ENERGIBALANSERING:

Energiarbete där Ann och Michael besöker människor i deras hem eller på mottagningen, där vi arbetar med bostadens-, individernas- samt familjedynamikens energi. Det kan utföras med hjälp av medial energirensning, relationsmässig energirensning, energilinjer, Feng Shui, Spirit Releasement Therapy eller healing. Vi jobbar med den totala energimiljön för att skapa god balans för individerna i bostaden.

Exempel på arbetsområden:

 • Rensning av jordbundna själar
 • Skapa balans med astrala själar
 • Energihealing och balansering hos individer
 • Energihealing och balansering i relationer
 • Energihealing och balansering i familjen
 • Energirensning hos individer genom SRT
 • Mätning och korrigering av energilinjer i bostad
 • Arbete med Feng Shui, stagnerad energi och energiflöde i bostad

DIALOGFÖRELÄSNING:

Förnuft och känsla – dialogföreläsning

Workshops och samlingar där Ann och Michael för en dialog omkring viktiga ämnen inom andlighet, relationer, terapi, medialitet och känslor. Dessa sker i dialogform där olika ämnen belyses genom samtal, frågor och svar, praktiska övningar, samtal i mindre grupper, belysande videoklipp, meditationer, musikinslag, frågestunder och dramatiseringar. Stor tyngdpunkt läggs på interaktivitet och inkludering av deltagarna. Praktik och teori blandas samt text och bild varvas för att tillgodose de olika behov av inlärning som del-tagarna har.

Exempel på föredragsämnen:

 • Kärleksrelationer – hur gör man egentligen?
 • Manligt och kvinnligt i kärleksrelationen
 • Att hitta fram till och dela andlighet i en kärleksrelation
 • Att skapa en bra energibalans i en kärleksrelation
 • God kommunikation i relationen, hur samtalar vi?
 • Att växa tillsammans i relationen

Kontakta oss så bokar vi in Ert möte antingen online eller i vår lokal i Göteborg. Vi kan även erbjuda hembesök mot reseersättning.

Kontaktuppgifter: Ann Nilsson & Michael Solås 0708399722

ann@embracetherapy.se

 

 

 

Share This

Dela detta!

-dela detta inlägg med dina vänner.