HUR HAR NI DET I ER RELATION?
Några tider kvar för Relationsguidning söndagen den 23/5-21
☀️Känner ni att det är svårt att förstå varandra?
☀️Hamnar ni ofta i diskussion om vem som har rätt och fel?
☀️Känner ni att det lätt blir missförstånd när ni pratar med varandra?
☀️Har ni svårt att känna tillit till varandra?
☀️ Har ni problem med att nå samförstånd?
”Förnuft och känsla” är en terapiform framtagen av Ann & Michael som båda är terapeuter, gemensamt har de över 15 års erfarenhet av terapi och hypnos. Tillsammans ger de sessioner i Relationsguidning. Med två terapeuter som guidar samtalet växelvis ges en mer ingående summering och spegling av vad som behöver balanseras. Med förnuft och känsla får ni även med er metoder hur ni kan fortsätta relationsbalanseringen hemma.
Förnuft:
Det är inte alltid lätt att förstå vad våra reaktioner beror på. En del har med hur våra kroppar och hormoner fungerar. Annat har att göra med hur vår hjärna hanterar tankar, impulser och känslor. Medvetenheten om vad det är som händer gör det enklare att förstå sig själv och sin partner.
Känsla:
Vi är fulla av känslor av alla de slag men är dom alltid rätt och relevanta i situationen?
Många gånger följer vi automatiskt våra känslor och upplever dem som sanna.
Det är sant att vi äger rätten till våra känslor men kan vi alltid lita på dem?
Tillsammans gör vi en kartläggning av era emotionella system såsom anknytning, mönster, historik mm även känslospråket som används när ni uttrycker er själva och era behov.
Välkomna att boka in Er session i Relationsguidning vi har några tider kvar söndagen den 23/5.
Tfn/sms: 0708-399722
Mail: ann@embracetherapy.se
Förnuft och känsla
Ann & Michael
Share This

Dela detta!

-dela detta inlägg med dina vänner.